Voice Box Wales

This is a bilingual message, please see below for the English version

Mae hon yn neges ddwyiethog, gyda’r Gymraeg isod

What is Voice Box?

Voice Box is a UK-wide joke competition for schools, which reminds people that all children need support to build their communication skills and confidence and some need additional specialist help to speak and/or understand what is being said to them. The competition is run by the Royal College of Speech and Language Therapists (RCSLT) and is supported, in Wales, by the National Association of Head Teachers Cymru (NAHT Cymru) and Parentkind.

Downloads

Voice Box information

Information for teachers and school practitioners

Letter to School Council

Letter template to Parents Guardians

Letter template from school to AMs

Voice Box template press release

Voice Box certificate

Voice Box submission form

Voice box Wales /  Bocs Llais yng Nghymru

Beth yw Bocs Llais?

Mae Bocs Llais yn gystadleuaeth genedlaethol dweud jôcs ar gyfer ysgolion cynradd prif ffrwd ac ysgolion arbennig, sy’n atgoffa pobl fod pob plentyn angen cefnogaeth i feithrin eu sgiliau cyfathrebu a hyder a bod rhai angen help arbenigol ychwanegol i siarad a/neu ddeall yr hyn a ddywedir wrthynt. Caiff y gystadleuaeth ei rhedeg gan Goleg Brenhinol Therapyddion Lleferydd ac Iaith (RCSLT) gyda chefnogaeth Cymdeithas Genedlaethol Penaethiaid Ysgol (NAHT) yng Nghymru a Parentkind.

Lawrlwythiadau

Gwybodaeth Bocs Llais

Gwybodaeth ar gyfer athrawon ac ymarferwyr ysgol

Drafft o lythyr at eich cyngor ysgol

Drafft o lythyr at rieni neu warcheidwaid

Templed - Llythyr at eich AC lleol

Templed - Datganiad i’r wasg

Tystysgrif Bocs Llais

Ffurflen enwebu Bocs Llais